Play video
Upprop
1: Val av justerare
2. Ändringar i föredragningslistan
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
5. Valärenden
6. Redovisning av Kommunkompassen
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

No videos found

Nässjö kommunfullmäktige 29-08-2019

Årets företagare

Nässjö kommunfullmäktige 12 juni 2019

Nässjö kommunfullmäktige 25 april 2019

Nässjö kommunfullmäktige 28 mars 2019

Nässjö kommunfullmäktige 28 Februari 2019

Nässjö kommunfullmäktige 31 Januari 2019

More