Play video
Upprop
1: Val av justerare
2. Ändringar i föredragningslistan
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
5. Valärenden
6. Redovisning av Kommunkompassen

Nässjö kommunfullmäktige 29-08-2019

Nässjö kommunfullmäktige 29-08-2019

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017