30 januari 2020 Kommunfullmäktige

Ärende 5. Enkla frågor, utgår