1. Val av justerare
2. Ändringar i föredragningslistan
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
6. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings län 2018
7. Ideella föreningen Science Park-Systemet i Jönköpings lan 2018
8. Årsredovisning 2018 för Höglandets räddningstjänstförbund
9. Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, Höglandsförbundet
10. Begäran om medlemsbidrag för Höglandets räddningstjänstförbund år 2020
11. Vatten och avloppsplan
12. Ändring av företagspolicy och gemensamt ägardirektiv för bolag direkt och indirekt ägda av Nässjö kommun
13. Revidering av Nässjö kommuns arvodesregler
14. Uppdatering av socialnämndens reglemente
15. Justering av tekniska servicenämndens reglemente
16. Ändring av bolagsordning för Nässjö Affärsverk AB
17. Huvudman för kommunens restauranger
18. Bra bostäder för äldre - en boendestrategi för äldre 2019-2029
19. Granskningsrapport om investeringsprocessen
20. Redovisning av obesvarade motioner 2019-04-30
21. Interpellationer
22. Svar på motion om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
23. Svar på motion om voteringssystem och talartider i kommunfullmäktige
24. Valärenden

Nässjö kommunfullmäktige 26-09-2019

Nässjö kommunfullmäktige 26-09-2019

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

No videos found