Play video
1. Val av justerare
Linden
Örnen
4. Inkomna handlingar
5. Inkomna motioner
6. Årsredovisning Nässjö kommun 2018
Mötet återtar
7. Fortsatta direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge
8. Översyn och justering av investeringsbudget Nässjö kommun
9. Direktiv med anledning av årsredovisning 2018 för Nässjö kommun
10. Årsredovisning för Örnen i Nässjö AB 2018
11. Årsredovisning 2018 för Bostadsstiftelsen
12. Årsredovisning för Coompanion Jönköpings län ekonomisk förening 2018
13. Årsredovisning 2018 Höglandsförbundet
14. Årsredovisning 2018 för Höglandets Samordningsförbund
14a. Årsredovisning sammanställd redovisning
14 b. Årsredovisning 2018 för Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Nässjö kommun
14c. Årsredovisning 2018 för Mediacenter i Jönköpings län
15. Revidering av upphandlingspolicy
16. Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
17. Revidering av Nässjö kommuns författningssamling
18. Ny taxa för rengöring/sotning enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
19. Revidering av taxe-konstruktion för brandskyddskontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
20. Redovisning av partistöd 2018
22. Interpellationer
23. Valärenden

Nässjö kommunfullmäktige 25 april 2019

Nässjö kommunfullmäktige 25 april 2019

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017