Kommunfullmäktige 9 juni

Mötet sänds från Stadshuset, start kl 18:00