Höglandet Info
1. Val av justerare
2. Ändringar i föredragningslistan
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
7. Svar på motion om måltidsavgifter
8. Svar på motion om avgift för hemhandling av dagligvaror
9. Svar på motion om att anställa en EU-samordnare i Nässjö kommun
10. Val av firmatecknare och revisor för de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar
11. Taxor för uthyrning av barn- och utbildningsförvaltningens lokaler
12. Reviderad förbundsordning för Höglandsförbundet
13. Ändrat ägande av Citynätet i Nässjö AB
14. Extra medlemsbidrag 2018 till Höglandets räddningstjänstförbund
15. Val av ledamot till Mediacenter i Jönköpings län
16. Valärenden
EXTRA

Nässjö kommunfullmäktige 28 Februari 2019

Nässjö kommunfullmäktige 28 Februari 2019

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017