Play video
Upprop
1. Val av justerare
Årets företagare
2. Ändringar i föredragningslistan
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
6. Interpellationer
7. Svar på motion om att inför lokalt förbud mot tiggeri i Nässjö kommun
8. Budgetuppföljning Nässjö kommun 2019-04-30
9. Avgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
10. Nybyggnad av verksamhetslokal för Fastighets AB Linden
11. Val av nämndemän 2020-2023
12. Valärenden

Nässjö kommunfullmäktige 12 juni 2019

Nässjö kommunfullmäktige 12 juni 2019

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017