Play video
Upprop
1. Val av justerare
Årets företagare
2. Ändringar i föredragningslistan
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
6. Interpellationer
7. Svar på motion om att inför lokalt förbud mot tiggeri i Nässjö kommun
8. Budgetuppföljning Nässjö kommun 2019-04-30
9. Avgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
10. Nybyggnad av verksamhetslokal för Fastighets AB Linden
11. Val av nämndemän 2020-2023
12. Valärenden
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017

No videos found

Årets företagare

Nässjö kommunfullmäktige 12 juni 2019

Nässjö kommunfullmäktige 25 april 2019

Nässjö kommunfullmäktige 28 mars 2019

Nässjö kommunfullmäktige 28 Februari 2019

Nässjö kommunfullmäktige 31 Januari 2019

More