1. Val av justerare
3. Verksamhetsredovisning från bolagen
4. Inkomna handlingar
5. Inkomna motioner
7. Interpellationer
8. Svar på motion om att behålla Energikällan
9. Svar på motion om seniorer som trygghetsvandrare
10. Redovisning av obesvarade motioner 2018-12-31
11. Koncernstyrpilen 2020
12. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019
13. Förslag till strategi för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
14. Uppföljning av luppresultat och ungdomsdialog 2018
15. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Kooperativa hyresgästföreningen Trygga Hem i Nässjö 2019-2022
16. Val av ombud på förekommande bolagsstämmor under 2019 för Inera AB
17. Val av ombud på förekommande bolagsstämmor under 2019 för Örnen i Nässjö AB
18. Val av ombud på förekommande stämmor under 2019 för Coompanion i Jönköpings län
19. Valärenden

Nässjö kommunfullmäktige 28 mars 2019

Nässjö kommunfullmäktige 28 mars 2019

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017