Redogörelse från skolchef
1. Val av justerare
3. Inkomna handlingar
4. Inkomna motioner
5 - 6 Besvarande revisionsrapporter
8. Interpellationer
9. Svar på motion om att utreda konsekvenserna av skolbespisningar i Nässjö kommun
10. Svar på motion om en medicinskt ansvar för rehabilitering
11. Svar på motion om sänkt avgift för matdistribution
12. Svar på motion om att bygga om Centralskolan till ett allaktivitetshus
13. Svar på motion om hjälp till återvandring
14. Svar på motion om en ny högstadieskola
15. Uppdatering av likabehandlingspolicy
16. Modell för beräkning av avgifter inom socialnämndens verksamheter
17. Valärenden

Nässjö kommunfullmäktige 31 Januari 2019

Nässjö kommunfullmäktige 31 Januari 2019

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommunfullmäktige 2017