Kommunfullmäktige 28 oktober

Start: klockan 18:00 i Stora salen, Stadshuset

No videos found

Kommunfullmäktige torsdagen den 7 december 2023
Tid och plats: klockan 18:00 i Stora salen, Stadshuset
Del 1 - 23 november Kommunfullmäktige
Stora salen, Stadshuset. - Ärende 3, 4 och 5 utgår -
Kommunfullmäktiges sammanträde 8 juni
Start: klockan 18:00 i Stora salen, Stadshuset
Kommunfullmäktige 30 mars del I av II (inspelad)
p.g.a. sändningsproblem spelades mötet in. Mötet uppdelat: Del I, innehåller punkt 1-11. Del II beslut i punkt 11 med resterande punkter